Tháng 12 năm 2016, Hưng Thịnh  khai trương nhà mẫu dự án Richmond City ...